Diskutim - Kushtet e Regjistrimit

Qdo mesazh me përmbajtje të pa përshtatshme, qoftë me përmbajtje seksualisht, abuzuese, me urrejtje, shpifëse apo kërcënuese është kundër regjistrimit në këtë forum. Për këtë arsye ju duhet ta dini që të gjitha mesazhet e postuara në këtë forum tregojnë pikëpamjet, vlerën dhe shuma dukuri tjera nga personaliteli juaj.

Duke u regjistruar në këtë forum ju pajtoheni që nuk do të publikoni asnjë material kundër rregullave të forumit.

Mos respektimi i këtyre rregullave nga këto kushte mund të rezultojnë me përjashtim të përkohshë apo të përhershëm në këtë forum. IP Adresa juaj mund të shihet në çdo moment nga staffi i forumit. Ju pranoni se staffi i forumit ka të drejtë për të fshirë, modifikuar apo të përjashtojë llogari në forum që nuk i përmbahen rregullores së forumit.

Për çdo informacion që shpërndani në forum me krijimin tuaj origjinal nuk do t'i jepet asnjë përdoruesi në këtë forum pa lejen tuaj.

Duke vazhduar për te regjistrimi në forum, ju pajtoheni se pranoni këto rregulla dhe do i respektoni ato.