Forum Info

Regjistruar:
01-25-2024
Vizita e Fundit:
3 minuta më herët
Koha e shpenzuar në Forum:
1 Muaji, 3 Ditët

Additional Info

DOB:
06-04-1981 (42 vjet)
Gender:
Male
Postimet Totale:
5,540 (140.78 postime për një ditë | 92.44 % totali postimeve) [Gjej të gjitha Postimet]
Temat Totale:
4,790 (121.72 tema për një ditë | 95.76 totali i temave) [Gjej të gjitha Temat]
Referime:
0

Ratings

Here's what users think of DrDerr

Signature